ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben

 
Název projektu: ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0011156

Zahájení realizace projektu: 24. 5. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020

Délka realizace: 40,3 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 542 000 Kč

Výše podpory: 3 187 800

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání ve městě Loštice. Aktivitami projektu jsou drobné stavební úpravy 4 odborných učeben a zajištění bezbariérového vstupu do budovy a osazení schodišťové plošiny. Dále v rámci projektu bude nakoupeno vybavení odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, cvičná kuchyňka, školní dílny) jako je nábytek a výukové pomůcky. Celková kapacita modernizovaných učeben je 94 žáků. Projekt je navržen jako dvou etapový.