Třída V. B
Třídní učitelka: Mgr. Irena Podsklanová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 359, 358, 360
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 295, 357, 325, 317, 324