Třída V. B
Třídní učitelka: Mgr. Irena Podsklanová