Třída I. B
Třídní učitelka: Mgr. Veronika Ovčačíková