Třída I. B
Třídní učitelka: Mgr. Veronika Ovčačíková

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 335, 395, 367, 362
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 321, 294, 322, 319, 320