SPŠ při ZŠ Loštice, z. s.

 Cílem spolku je podporovat výchovně vzdělávací cíle školy, spolupráci s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné aktivity příspěvkové organizace Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace.

Předseda: Mgr. Pavla Krbcová

Jednatel: František Šilberský

Hospodář: Marcela Linhartová

Členská schůze SPŠ při ZŠ Loštice,z.s. se uskutečnila 4. 11. 2022. Členové byli e-mailem seznámeni s čerpáním rozpočtu ve školním roce 2021/2022 a návrhem rozpočtu na školní rok 2022/2023. V návrhu rozpočtu byl zvýšen příspěvek na 200,- Kč na nejstarší dítě. Na třídních schůzkách 15. 11. 2022 byli všichni zákonní zástupci žáků s tímto seznámeni a bez připomínek toto schválili (viz záznamy z třídních schůzek jednotlivých tříd). Rodiče byli seznámeni s projektem „Sběru starého papíru“ firmou DEJSKART, kdy za vybraný papír se nakoupí xeografický papír, který bude rozdán do tříd podle vybraného množství a vše projde účetnictvím SPŠ.

V příloze je schválený rozpočet spolku na školní rok 2022/2023 se seznamem akcí, na které bude spolek přispívat.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.