Třída II. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  • 9. 9. 2022 od 16. 00 do 17. 00 -nSchool party (školní dvůr ZŠ Loštice)
  • 11. 11. 2022 - Jablíčkový den aneb Možná je to jablko? (projektový den)
  • 16.11. 2022 - Návštěva výstavy - Historie Loštic (KD Loštice)
  • 5. 12. 2022 - U čertíků ve škole (projektový den)

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 249
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 216, 217, 195, 248, 218