Třída VII. A
Třídní učitelka: Mgr. Michaela Leibnerová

Je nás 19 žáků.
− Tři žáci z Moravičan, jeden z Vlčic, jeden z Radnice a jinak všichni z Loštic.
− Sportovně, zábavná, hyperaktivní třída.
− V 6. třídě jsme byli na adaptačním kurzu.
− Když přijdete k nám do třídy, tak opatrně protože, každou chvílí něco u nás lítá vzduchem - jako např. houba, flaška, pero.
− Paní učitelka třídní je na nás moc hodná a má skvělé nápady. Paní učitelka nás učí přírodopis, výchovu ke zdraví.