Třída VII. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová