Výchova ke zdraví

V rámci hodin výchovy ke zdraví jsme se v září a říjnu 2023 s žáky třídy 7. A zapojili do projektu Recyklohraní s názvem „Po stopách Plýtváka šatního“. Tento projekt se zaměřuje na důležité a mnohdy opomíjené téma – plýtvání oblečením. Děti se seznámily s tím, jak a kde se oblečení vyrábí, za jakých podmínek vzniká a hlavně, jaké jsou důsledky plýtvání s textilem. Dále jsme diskutovali o tom, jaké jsou možnosti recyklace textilu a sami si vyzkoušeli vyrobit nákupní tašku ze starého trička. Projekt byl žáky i vyučující hodnocen velmi pozitivně.

Žáci 7. ročníku se stejně jako v loňském roce zapojili do kreativní kampaně pod záštitou Státního zdravotního ústavu u příležitosti Světového dne bez tabáku 31. 5. 2023 s názvem "Nikotin víc bere, než dává". V hodinách výchovy ke zdraví a výtvarné výchovy vytvořili velmi nápadité práce, které byly zaslány do soutěže. Autoři vítězných prací budou oceněni věcnými cenami a z fotografií vybraných prací bude sestaven kalendář Státního zdravotního ústavu pro příští rok.