Výchova ke zdraví

31. května si připomínáme Světový den bez tabáku. Ten každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a letošním tématem je „Ochrana dětí před vlivem tabákového průmyslu”. V letošním školním roce 2023/2024 jsme se s žáky opět zapojili do kreativní kampaně SZÚ, s názvem „Chytí i tebe? #BEZNIKOTINU”.
Úkolem žáků bylo kreativně zpracovat „antireklamu“ na nikotinové výrobky s cílem poukázat na jejich škodlivost a motivovat ostatní, aby tyto výrobky neužívali. Za naši školu jsme poslali 7 výtvarných děl žáků 7. a 8. ročníků a 3 videa žáků 9. ročníku. Letos se do kampaně zapojilo 118 škol a bylo zasláno 451 prací.
V kategorii výtvarné dílo byly v rámci základních škol vybrány 3 vítězné práce, z toho jedna cena putuje k nám do Loštic. Oceněná byla práce žáků VII. B s názvem „Nikotin, horší než sto gilotin“. Všichni zúčastnění žáci obdrží od Státního zdravotního ústavu diplom a vítězové drobné ceny.

Výsledky kampaně „Chytí i tebe? #BEZNIKOTINU“ - SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz)V rámci hodin výchovy ke zdraví jsme se v září a říjnu 2023 s žáky třídy 7. A zapojili do projektu Recyklohraní s názvem „Po stopách Plýtváka šatního“. Tento projekt se zaměřuje na důležité a mnohdy opomíjené téma – plýtvání oblečením. Děti se seznámily s tím, jak a kde se oblečení vyrábí, za jakých podmínek vzniká a hlavně, jaké jsou důsledky plýtvání s textilem. Dále jsme diskutovali o tom, jaké jsou možnosti recyklace textilu a sami si vyzkoušeli vyrobit nákupní tašku ze starého trička. Projekt byl žáky i vyučující hodnocen velmi pozitivně.

Žáci 7. ročníku se stejně jako v loňském roce zapojili do kreativní kampaně pod záštitou Státního zdravotního ústavu u příležitosti Světového dne bez tabáku 31. 5. 2023 s názvem "Nikotin víc bere, než dává". V hodinách výchovy ke zdraví a výtvarné výchovy vytvořili velmi nápadité práce, které byly zaslány do soutěže. Autoři vítězných prací budou oceněni věcnými cenami a z fotografií vybraných prací bude sestaven kalendář Státního zdravotního ústavu pro příští rok.