Přírodopis

Geologická olympiáda 

Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR letos opět vyhlašuje celostátní soutěž Geologická olympiáda, jejímž cílem je podpořit rozvíjení znalostí v geologických oborech a zároveň vyhledávat a podporovat talenty v tomto oboru. Školního kola se v úterý 17. 12. 2020 zúčastnil Tomáš Hublar, žák devátého ročníku. Postupuje do okresního kola, které se bude konat 13. 1. 2021. Školní a okresní kola probíhají formou elektronických testů na školách.
Školní kolo organizovala p. uč. Jitka Gédošová.

Okresní kolo proběhlo formou online testu 13. ledna 2021. Tomáš Hublar se umístil na skvělém 2. místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme.
19. dubna 2021 naši školu reprezentoval Tomáš Hublar v krajském kole geologické olympiády. Umístil se na bronzovém 3. místě. Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.