Přírodopis

Přírodovědný klokan
Ve středu 13. 10. 2021 se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěže se zúčastnilo celkem 34 žáků (14 žáků 8. ročníku a 20 žáků 9. ročníku).


Nejlepších výsledků dosáhli:

1. místo -  Jan Zugar 
2. místo - Roman Musil 
3. místo - Šimon Činčara

Gratulujeme.

Na naší škole soutěž zorganizovala Mgr. Jitka Gédošová.