Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: ZŠ Loštice 002

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005743

Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

Doba trvání projektu: 24 měsíců

AKTIVITY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Personální podpora - 1.II/1 Školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Personální podpora - 1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností

1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol.

AKTIVITY PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ KLUBY

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.