Třída IX. A
Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková