Třída IX. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová

Ahoj, tohle je třída IX. A
V naší třídě je 18 žáků, z toho 7 holek a 11 kluků. Všichni se mezi sebou kamarádíme. Někteří z nás jsou přátelští, mnozí z nás se také rádi předvádí. O přestávkách se nikdy nenudíme, pořád něco podnikáme a vymýšlíme – například drtíme křídu, přidáváme do ní vodu a zaděláváme tím díry ve zdi. Zkrátka máme velice bujnou fantazii. Jsme většinou z Loštic, v šesté třídě k nám přibyli žáci z okolních vesnic, dva z našich spolužáků dokonce přijíždí až z Vranové Lhoty. Asi se s celou třídou shodneme v tom, že nás nejméně baví Fyzika. Skoro celá třída má dobré známky a hodně se zapojujeme do hodin. Kvůli nemoci Covid-19 jsme nebyli na lyžařském výcviku, což asi každého z nás mrzí. Naše třídní učitelka je Helena Václavová a má nás moc ráda.

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 231