Třída IX. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Václavová