Adopce na dálku

Projekt adopce na dálku byla ve školním roce 2020/2021 ukončena.
Po dvanácti letech, kdy byla naše škola zapojena do Adopce na dálku, byla podpora našeho chlapce z důvodu odstěhování se z oblasti, kterou má právě Arcidiecézní charita Olomouc na starost, ukončena. Doufáme, že mu naše dlouholetá pomoc umožnila prožít lepší dětství a usnadnila vstup do života dospělých.

 Ve školním roce 2008/2009 se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku, který organizuje Arcidiecézní charita Olomouc. O této možnosti jsme se dozvěděli především od naší bývalé kolegyně Evy Dostálové, která deset měsíců pobývala na Haiti jako koordinátora adopcí na dálku. Za finanční podpory žáků školy se nám podařilo adoptovat malého chlapce, který tímto získal přístup ke vzdělání.
Yoldikson Exantus, malý osmiletý chlapec, se narodil v jedné z nejchudších oblastí ostrova Haiti – Baie de Henne. Jeho rodiče jsou velmi chudí zemědělci, kteří mají ještě dvě starší děti – syna a dceru. Jediným majetkem rodiny je dům a osel. Podle slov koordinátorky adopcí je to drobný a hodný chlapec, který pomáhá rodičům (chodí pro vodu) a ve volném čase si rád hraje s míčem.
Yoldikson patří do té skupiny dětí, které jedí pouze ve škole. Z finančního obnosu jde totiž část na zaplacení stravného, dále na školné, školní pomůcky a školní uniformu.

Podzim 2017

Dobrý večer, milí adoptivní rodiče,
posílám Vám pozdravy z Gonaives, kam jsme se včera navrátili z Baie de Henne. Naše mise je již více jak za půlkou. V Baie de Henne jsme se potkali se všemi dětmi, předali jsme jim vzkazy a dárečky od Vás. Děti měly ohromnou radost a nám  jejich rozžářené a usměvavé tváře dodaly energii do další práce. Je to zejména i díky Vaší zásluze, že se děti mohou vždy takto radovat, a to nejen z dárků, ale i z toho, že každý den mohou chodit do školy.
Za námi je také uspěšně zvládnutý zdravotnický kemp, během kterého jsme ošetřili všechny žáky ze školy Sainte Maria Goretti v Baie de Henne. Tato vesnice je velmi chudá, prakticky bez lékaře a místní strádají nedostatkem léků. Cesta do nejbližší nemocnice trvá minimálně dvě hodiny. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli tento kemp zorganizovat.
Děkujime, že na nás vzpomínáte a neustále nás provázíte modlitbami. Také na Vás pamatujeme a všude vzkazujeme Vaše vřelé pozdravy.


Podzim 2018

Před deseti lety se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku, který organizuje Arcidiecézní charita Olomouc.

Našemu chlapci Yoldiksonovi Exantovi je nyní již 17 let. Žije v jedné z nejchudších oblastí ostrova Haiti - Baie de Henne. Jeho rodina je velmi chudá. Podle slov koordinátorky adopcí je to hodný a pracovitý chlapec, který pomáhá rodičům (práce na poli) a ve volném čase si rád hraje s míčem, má rád hudbu. Chtěl by být inženýrem.

Každoročně dojíždí pracovníci Arcidiecézní charity na Haiti, aby zjistili situaci kolem adoptovaných dětí a přivezli od nich pozdravy a vysvědčení. Po jejich návratu jsou „adoptivní rodiče“ - vaše děti - o všem informováni.

I letos bychom rádi za vaší podpory v tomto projektu pokračovali. Finanční obnos (6 500 Kč ročně) jde na zaplacení stravného, dále na školné, školní pomůcky a školní uniformu. Pokud se vy a vaše děti rozhodnete Yoldicksona podpořit (minimální částkou 20 Kč), předem velmi děkujeme.