Recyklohraní

Recyklohraní 2020/2021
Zapojili jsme se do Podzimní sběrové kampaně se soutěží zaměřené na sběr baterií. Díky dosaženému výsledku v podobě 198 kg odevzdaných baterií, se naše škola umístila v Olomouckém kraji na 1. místě. Získali jsme odměnu v podobě poukázek na nákup v řetězci prodejen Kaufland v celkové hodnotě 3 000 Kč. Ty budou použity na nákup odměn všem zapojeným žákům;o)Všem děkujeme za spolupráci!Jitka Gédošová


Ve čtvrtek 17. června 2021 byly předány odměny všem zapojeným žákům do projektu Recyklohraní za letošní i loňský školní rok.
Na dětských tvářích vykouzlily úsměv sladkosti a drobné ceny. V letošním školním roce byly sladké odměny zakoupeny v řetězci Kaufland za poukázky vyhrané v jarní sběrové kampani.
Do projektu se může zapojit každý opět od září.
Děkuji všem za spolupráci a šíření osvěty.
Jitka Gédošová

Recyklohraní - NOVINKY
Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Projekt nově zajišťují organizace ELEKTROWIN a REMOBIL (zpětný odběr elektrozařízení), Ecobat s.r.o. (zpětný odběr baterií).
Z důvodu nepříznivé ekonomické situace bylo zrušeno odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Každý zúčastněný bude i dále odměněn drobností.
Děkujeme všem, kteří se s námi podílí na realizaci projektu.

Co sbíráme:

- Vybité tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie

 - Vysloužilé elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holicí strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače

Kdy sbíráme: září – duben (do konce dubna odevzdat seznam s počty p. uč. Gédošové)

Kde sbíráme: I. stupeň - odevzdává třídním učitelům

                   II. stupeň - odevzdává p. uč. Jitce Gédošové (do sborovny)

                        - na větším množství se prosím vždy předem domluvte

Vyhlášení výsledků a předání odměn: červen


RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tématikou na vlastní, tzv. bodový účet - body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole je také umístěna nádoba na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

Více o projektu na stránkách www.recyklohrani.cz