Recyklohraní

Recyklohraní 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 se nám podařilo získat 2 433 bodů v projektu Recyklohraní. Zapojilo se 112 žáků prvního i druhého stupně naší školy. Za odevzdané baterie (211 kg) a jeden plný bag (velký pytel) drobného elektra jsme obdrželi 783 bodů. Dalších 1 650 bodů jsme získali za plnění úkolů v rámci celeroční hry. Velký dík patří paní učitelce Haškové a žákům 6. a 7. ročníku, kteří úkoly plnili.
V celé České republice je do Recyklohraní zapojeno 3 901 škol.  Celkem 112 zapojených žáků získalo 2 422 bodů. Odevzdali 211 kg baterek a plný bag drobného elektra, plnili úkoly v rámci Celoroční hry. Všem účastníkům děkujeme. My jsme se umístili na 242. místě. Získali jsme odměnu v podobě poukázky na nákup v řetězci prodejen Kaufland. Sladké odměny budou předány všem žákům zapojeným do projektu.

Nejvíce baterií a drobné elektroniky nasbírali:
1. stupeň:
1. místo - Matěj Hél (2 209 ks)
2. místo - Ondřej Štefek (2 201 ks)
3. místo - Adam Siegel (2 034 ks)

2. stupeň:
1. místo - Adam Zemánek (770 ks)
2. místo - Jindřich Salamon (611 ks)
3. místo - Tobiáš Mareš (588 ks)

Děkujeme za spolupráci a v září pokračujeme.
Garant projektu: Jitka Gédošová

Aktivity v rámci celoroční hry (projekt Recyklohraní) v předmětech informatika a výchova ke zdraví:

Žáci 6. ročníku se v hodinách informatiky v rámci tématu „Třídění a recyklace“ seznámili s internetovou aplikací „Tonda obal“. Na webových stránkách si rozšířili znalosti o tom, jaké obaly se používají, jaká je historie obalů, jak odpady třídíme a v neposlední řadě, jak se s odpady nakládá. Ve zbylém čase si vyzkoušeli hry vážící se k danému tématu. Aktivity byly pro žáky zajímavé, ocenili především interaktivní zpracování tématu a fakt, že si mohli informace projít samostatně.

 V hodinách výchovy ke zdraví jsme vypracovali i poslední úkol z celoročního cíle. Splnili jsme úkol „EKOABECEDA aneb Malý průvodce světem plastových obalů“. Žáci se zaměřili na téma plastů a na možnosti jejich opětovného využití. Nejprve plnili úkoly dle 2. scénáře – vyplňovali ve skupinkách recyklační kartičku, zapřemýšleli nad tím, kde se v našem městě nachází kontejnery na plasty, vyhledávali základní pojmy v recyklačním slovníčku a v textu se seznamovali s vytříděnými, recyklovanými a energeticky využitelnými plasty. V další hodině žáci tvořili komiks, ve kterém se měli vyskytnout alespoň tři nově získané informace.

Recyklohraní 2022/2023
Vzkaz v láhvi
V rámci projektu Recyklohraní se naše škola zapojila do soutěže Vzkaz v láhvi. Žáci 3. a 7. ročníku tvořili komiks s námětem využívání, třídění a recyklace PET lahví. Vyrobili i lahev pro uložení vzkazu. Použili PET lahve, které si ozdobili. Za splnění úkolu jsme získali 250 bodů.Všem zapojeným žákům a učitelům děkujeme. Jitka Gédošová

V letošním školním roce se zapojilo krásných 87 žáků naší školy do zpětného odběru vybitých baterií a drobné elektroniky. Přestože se sběr uskutečnil jen ve druhém pololetí, společnými silami nasbírali 439 kg baterií. Z celkového počtu 3880 zapojených škol jsme obsadili 243. místo (v Olomouckém kraji 19. místo). Získali jsme odměnu v podobě poukázky na nákup v řetězci prodejen Kaufland. Sladké odměny budou předány všem žákům zapojeným do projektu. Pro nejlepší sběratele z každé třídy čeká na památku drobný dárek - odznáček s žabákem Batem (maskotem Recyklohraní).

Nejvíce baterií a drobné elektroniky nasbírali:
1. stupeň:
1. místo - Lukáš Tilcer (975 ks) 
2. místo - Filip Malíček (468 ks) 
3. místo - Fabián Mareš (410 ks) 

2. stupeň:
1. místo - Adam Zemánek (736 ks) 
2. místo - Lucie Koplíková (495 ks)
3. místo - Barbora Frenclová (308 ks) 
V rámci celoroční hry se žáci 1. i 2. stupně zapojili do projektu "Vzkaz v láhvi". Vytvářeli komiks na téma nakládání s plastovými odpady.
Děkujeme za spolupráci a v září pokračujeme.
Garant projektu: Jitka Gédošová

Recyklohraní 2021/2022
V letošním školním roce se zapojilo úžasných 93 žáků naší školy do zpětného odběru vybitých baterií a drobné elektroniky. Společnými silami nasbírali 440 kg baterií. Z celkového počtu 1668 zapojených škol jsme obsadili 350. místo (v Olomouckém kraji 24. místo). 
Získali jsme odměnu v podobě poukázky na nákup v řetězci prodejen Kaufland. Sladké odměny byly předány v úterý 14. června 2022 všem žákům zapojeným do projektu. Pro nejlepší sběratele z každé třídy čekalo navíc drobné překvapení - odznáček s žabákem Batem (maskotem Recyklohraní).
Nejvíce baterií a drobné elektroniky přinesli:
1. stupeň:
1. místo - Sofie Ondrová (1800 ks)
2. místo - Štěpánka Sedláčková (583 ks)
3. místo - Laura Mertová (404 ks)
2. stupeň:
1. místo - Tomáš Kryl (722 ks)
2. místo - Žaneta Todtová (605 ks)
3. místo - Josef Benda (600 ks)

V rámci celoroční hry si žáci IX. A nachystali Recykovanou šipkovanou pro druháčky. Procházku v okolí školy kde plnili úkoly o přírodě a třídění odpadků.Děkujeme za spolupráci a v září pokračujeme.

Recyklohraní 2020/2021
Zapojili jsme se do Podzimní sběrové kampaně se soutěží zaměřené na sběr baterií. Díky dosaženému výsledku v podobě 198 kg odevzdaných baterií, se naše škola umístila v Olomouckém kraji na 1. místě. Získali jsme odměnu v podobě poukázek na nákup v řetězci prodejen Kaufland v celkové hodnotě 3 000 Kč. Ty budou použity na nákup odměn všem zapojeným žákům;o)Všem děkujeme za spolupráci!Jitka Gédošová


Ve čtvrtek 17. června 2021 byly předány odměny všem zapojeným žákům do projektu Recyklohraní za letošní i loňský školní rok.
Na dětských tvářích vykouzlily úsměv sladkosti a drobné ceny. V letošním školním roce byly sladké odměny zakoupeny v řetězci Kaufland za poukázky vyhrané v jarní sběrové kampani.
Do projektu se může zapojit každý opět od září.
Děkuji všem za spolupráci a šíření osvěty.
Jitka Gédošová

Recyklohraní - NOVINKY
Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Projekt nově zajišťují organizace ELEKTROWIN a REMOBIL (zpětný odběr elektrozařízení), Ecobat s.r.o. (zpětný odběr baterií).
Z důvodu nepříznivé ekonomické situace bylo zrušeno odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Každý zúčastněný bude i dále odměněn drobností.
Děkujeme všem, kteří se s námi podílí na realizaci projektu.

Co sbíráme:

- Vybité tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie

 - Vysloužilé elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holicí strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače

Kdy sbíráme: září – duben (do konce dubna odevzdat seznam s počty p. uč. Gédošové)

Kde sbíráme: I. stupeň - odevzdává třídním učitelům

                   II. stupeň - odevzdává p. uč. Jitce Gédošové (do sborovny)

                        - na větším množství se prosím vždy předem domluvte

Vyhlášení výsledků a předání odměn: červen


RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tématikou na vlastní, tzv. bodový účet - body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole je také umístěna nádoba na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

Více o projektu na stránkách www.recyklohrani.cz