Zeměpis

Školní rok 2023/2024


Školní kolo Zeměpisné olympiády
V týdnu od 12.  2. do 16. 2. 2024 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Vybraní žáci v hodinách zeměpisu vypracovávali otázky bez atlasu i s atlasem. Soutěžili ve 4 kategoriích. Zadání vypracoval a vyhodnotil testy p. u. Kuba, dále spolupracovali učitelé zeměpisu p. uč. Kubová a p. uč. Kunert.
Výsledky: Kategorie A (6. ročník) - 1. místo Hedrich Šimon 24 b. 2. místo Krbcová Kristýna 23 b. 3. místo Hauser Roman 22 b.
Celkem 9 žáků. (pouze žáci 6. A)
Kategorie B (7. ročník): 1. místo Sysel Jan (7. B) 48 b. 2. místo Polák Jan (7. B) 47 b. 3. místo Kristenová Barbora (7. A) 41 b.
Celkem 10 žáků.
Kategorie C (8. ročník): 1. místo Kuba David (8. A) 38 b. 2. místo Kolmanová Kristýna (8. A) 35 b. 3. místo Spurná Johana (8. A) 34 b.
Celkem 16 žáků.
Kategorie D (9. ročník): 1. místo Konečný Michal (9. A) 33 b. 2. místo Nejedlá Lucie (9. B) 32 b. 3. místo Kaniščev Alexandr (9. A) 29 b.
Celkem 14 žáků.


Školní rok 2022/2023


Školní kolo Zeměpisné olympiády

V týdnu od 20. 2. do 24. 2. proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. V rámci výuky vypracovávali vybraní žáci zadané úkoly. Soutěžilo se ve třech kategoriích. 
Kategorie A (žáci 6. ročníku):

Zúčastnilo se 10 žáků a vítězem se stal Jan Sysel s 18 body, na druhém místě se umístil Jan Polák se 17 body a třetí místo získal Jan Šafář  s 16 body. Všichni jsou žáky VI. B.
Kategorie B (žáci 7. ročníku): 

Zúčastnilo se 10 žáků a vítězem se stal Tomáš Zdráhal s 30 body, na druhém místě se umístila Kristýna Kolmanová s 29 body a třetí místo získal David Kuba s 28 body. Všichni jsou žáky VII. A.
Kategorie C (žáci 8. a 9. ročníků): 

Zúčastnilo se 29 žáků a vítězem se stal Daniel Adam (IX. A) s 34 body, na druhém místě se umístila Lucie Nejedlá (VIII. A) s 32 body a třetí místo získal Vojtěch Furmánek (IX. B) s 31 body. 
Soutěž připravil a organizoval Mgr. Pavel Kuba s pomocí vyučujících zeměpisu Mgr. Petrou Kubovou a Mgr. Patrikem Kunertem.


Školní rok 2021/2022


Školní kolo zeměpisné olympiády

V pátek 11. 3. 2022 proběhlo v rámci vyučování školní kolo Zeměpisné olympiády. Témata byla převzata z celostátního zadání, pouze byly upraveny do písemné podoby. Každý vyučující vybral ze své třídy 5 nejlepších žáků. Olympiáda byla rozdělena do tří kategorií podle ročníků.

Výsledky:
Kategorie A (6. ročník): 10 účastníků: 1. místo Kristýna Kolmanová (6. A), 2. místo Hana Kofránková (6. B), 3. místo Johana Spurná (6. A)

Kategorie B (7. ročník): 9 účastníků: 1. místo Marie Konečná (7. B), 2. místo Lucie Nejedlá (7. A), 3. místo Kamil Vašíček (7. A)

Kategorie C (8. - 9. ročník): 22 účastníků: 1. místo Roman Musil (9. A), 2. místo Petr Dubovský (9. B), 3. místo Nela Opravilová (9. A)

Medailisté z každé kategorie obdrží sladkou odměnu a diplom.

Soutěž organizoval Pavel Kuba