Třída IV. B
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 290, 289, 284