Třída IV. B
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 365, 385, 355, 329, 354
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 290, 289, 330, 328, 284