Třída IV. B
Třídní učitelka: Mgr. Irena Podsklanová

Dopravní hřiště
Dne 16. září 2022 žáci navštívili dopravní hřiště v Mohelnici. Nejdříve seděli v lavicích a věnovali se s lektorem teoretickému zvládnutí dopravních značek a základních dopravních situací důležitých pro cyklisty – rozjezd, přednost, zastavení a správné odbočení. Po zbytek dopoledne si tyto dovednosti procvičovali na zapůjčených kolech a kárách.

Divadelní představení

Dne 21. září 2022 navštívila třída IV.B loutkový minimuzikál Malá čarodějnice v Kulturním domě v Lošticích. Veselé divadelní představení se spoustou písniček se všem moc líbilo. Děti obdivovaly herecký výkon paní Jany Štromské, která celé představení odehrála sama a tak se stala Malou čarodějnicí, havranem, tetičkou Bambulou, starou čarodějnicí, liškou i myškou.

Házená
Dne 30. září 2022 se třídy 4.A a 4.B zúčastnily tréninkového setkání s házenkářskými trenéry Krajského olomouckého klubu házené. Trenéři se pokusili zábavnou formou přiblížit našim žákům házenkářská pravidla, hru a zajímavé kousky s míčem z házenkářské průpravy. Snad se mezi nimi v budoucnu najdou noví perspektivní házenkáři.
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 232, 213, 253, 227
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 208, 172, 197, 175, 202