Chemie

Školní rok 2020/2021Mladý chemik - školní kolo

V průběhu listopadu 2020 během distanční výuky si 4 žáci 9. ročníku našli čas a energii na vypracování úloh školního kola soutěže Mladý chemik. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.
Výsledky:
1. místo – Hublar Tomáš
2. místo – Urbánek Ondřej
3. místo – Grygarová Sára, Ferdinand Salamon

Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne pravděpodobně na konci ledna 2021 formou online testu.

Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.