Chemie

Školní rok 2020/2021


Mladý chemik - celostátní finále

V úterý 15. 6. 2021 naši školu reprezentoval Tomáš Hublar v celostátním finále souteže Mladý chemik. Absolvoval online test, který trval 90 minut. Získal dárkový poukaz v hodnotě 500,- a čestné uznání. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.


Mladý chemik
Dne 26. 1. 2021 se uskutečnilo krajské kolo celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Z podzimního školního kola se probojovali Tomáš Hublar, Ondřej Urbánek a Ferdinand Salamon. Ti krajské kolo absolvovali on-line. Bohužel krajské kolo provázely obrovské technické problémy, žáky systém neustále odpojoval, neukládal jim jejich výsledky a celých 70 minut se potýkali s problémy. Přes všechny technické problémy obsadil Ferdinand Salamon 17. a Tom Hublar 22. místo. Oba postupují do regionálního finále.

Regionální finále proběhlo 21. 4. 2021 netradičně formou online testu. V našem regionu Tomáš Hublar zvítězil (1. místo) a Ferdinand Salamon se umístil na 17. místě. Prvních 24 žáků postupuje do celostátního finále, které se uskuteční 15. 6. 2021. Opět netradičně formou online testu. Oba naši žáci postupují a budou naši školu reprezentovat.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

Aby organizátoři soutěže zpřístupnili finálové klání zástupcům partnerů, učitelům a zájemcům z řad veřejnosti,

budou realizovat on-line přenos vyhlášení výsledků, který poběží na YouTube.

 

Předpokládaný harmonogram finálového dne:

9.30-10.00 – zahájení finálového dne, předtočeno 14. 6., v 9.30 se pustí na YouTube

10.00-11.30 – testování žáků

10.00-12.00 – na kanále YouTube poběží prezentace MCH, promo video partnerských společností

12.00-12.30 – na YouTube chemická show Michaela Londesborougha (pravděpodobně předtočeno)

12.30-15.00 – na YouTube prezentace MCH, partnerská videa apod.

15.00-16.00 – on-line vyhlášení výsledků 40-1 + nej. 3 učitelé (moderátor, předtočené zdravice partnerů, krátká chem. show)


Mladý chemik - školní kolo

V průběhu listopadu 2020 během distanční výuky si 4 žáci 9. ročníku našli čas a energii na vypracování úloh školního kola soutěže Mladý chemik. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.
Výsledky:
1. místo – Hublar Tomáš
2. místo – Urbánek Ondřej
3. místo – Grygarová Sára, Ferdinand Salamon

Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne pravděpodobně na konci ledna 2021 formou online testu.

Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.