Chemie

Školní rok 2023/2024


Mladý chemik - 2. regionální kolo
V úterý 12. prosince 2023 se dvě vítězky školního kola soutěže Mladý chemik vydaly do Olomouce na Střední školu logistiky a chemie. Marie Konečná a Lucie Nejedlá si vyzkoušely své znalosti v 2. teoretickém kole. Do dalšího kola nepostupují. Michal Konečný se ze zdravotních důvodů nezúčastnil.
Děkujeme za reprezentaci.
Jitka Gédošová


Na konci měsíce října si 36 žáků 9. ročníku prověřilo své znalosti chemie ve školním kole soutěže Mladý chemik. Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo: Lucie Nejedlá
2. místo: Marie Konečná
3. místo: Michal Konečný
Tito žáci postupují do 2. kola. To proběhne v úterý 12. 12. 2023 v Olomouci na střední škole logistiky a chemie.

Školní rok 2022/2023


Chemická olympiáda
Během měsíce února 2023 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády. Skládalo se ze tří částí - teoretické, praktické a kontrolního testu. Z naší školy se zapojila žákyně 9. ročníku Adéla Naiserová. Stala se úspěšnou řešitelkou a postoupila do okresního kola. Z důvodu nemoci se ho však nemohla zúčastnit.

Mladý chemik - školní kolo
Na konci října 2022 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Své znalosti chemie si vyzkoušelo 24 žáků 9. ročníku.

Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo - Adéla Naiserová
2. místo - Zuzana Labounková
3. místo - Jan Zugar
Tito žáci postupují do 2. kola, které proběhne 13. 12. 2022 na střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Jitka Gédošová
Mladý chemik - 2. regionální kolo
V předvánočním úterý 13. 12. 2022 jsme se vypravili se třemi žáky 9. ročníku na 2. regionální kolo soutěže Mladý chemik do Olomouce. Čekal je 60 minutový test. Ten si zkusili vítězové školního kola - Zuzana Labounková, Adéla Naiserová a Jan Zugar.
Z celkového počtu asi 70 žáků se nejlépe umístila Adéla Naiserová - na 14. místě a postupuje tak do 3. kola. To proběhne v únoru opět na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci.
Tentokrát si kromě testu ale vyzkouší i praktickou část ve výborně vybavených laboratořích.
Gratulujeme.
Jitka Gédošová

Mladý chemik - 3. regionální kolo
V úterý 7. 2. 2023 proběhlo již 3. kolo soutěže Mladý chemik. Naši školu reprezentovala žákyně 9. ročníku Adéla Naiserová. Vyzkoušela si své praktické dovednosti v laboratořích SŠLCh v Olomouci. Ze 30 postupujících se umístila na krásném 20. místě. Jako odměny získala zábavné deskové hry. Děkujeme a gratulujeme.
Jitka Gédošová

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 183

Školní rok 2021/2022


Mladý chemik - školní kolo

Ve středu 20. října 2021 proběhlo školní kolo soutěže Mladý chemik. Úlohy si vyzkoušelo 37 žáků 9. ročníku. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.

Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.

            Výsledky:

            1. místo – Musil Roman 

            2. - 3. místo – Mlčochová Barbora, Kvapil Jaroslav


Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne dle aktuální epidemiologické situace 14. 12. 2021 v budově SŠLCH v Olomouci nebo formou online testu.

Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 68

Školní rok 2020/2021


Mladý chemik - celostátní finále

V úterý 15. 6. 2021 naši školu reprezentoval Tomáš Hublar v celostátním finále souteže Mladý chemik. Absolvoval online test, který trval 90 minut. Získal dárkový poukaz v hodnotě 500,- a čestné uznání. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.


Mladý chemik
Dne 26. 1. 2021 se uskutečnilo krajské kolo celostátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Z podzimního školního kola se probojovali Tomáš Hublar, Ondřej Urbánek a Ferdinand Salamon. Ti krajské kolo absolvovali on-line. Bohužel krajské kolo provázely obrovské technické problémy, žáky systém neustále odpojoval, neukládal jim jejich výsledky a celých 70 minut se potýkali s problémy. Přes všechny technické problémy obsadil Ferdinand Salamon 17. a Tom Hublar 22. místo. Oba postupují do regionálního finále.

Regionální finále proběhlo 21. 4. 2021 netradičně formou online testu. V našem regionu Tomáš Hublar zvítězil (1. místo) a Ferdinand Salamon se umístil na 17. místě. Prvních 24 žáků postupuje do celostátního finále, které se uskuteční 15. 6. 2021. Opět netradičně formou online testu. Oba naši žáci postupují a budou naši školu reprezentovat.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.

Aby organizátoři soutěže zpřístupnili finálové klání zástupcům partnerů, učitelům a zájemcům z řad veřejnosti,

budou realizovat on-line přenos vyhlášení výsledků, který poběží na YouTube.

 

Předpokládaný harmonogram finálového dne:

9.30-10.00 – zahájení finálového dne, předtočeno 14. 6., v 9.30 se pustí na YouTube

10.00-11.30 – testování žáků

10.00-12.00 – na kanále YouTube poběží prezentace MCH, promo video partnerských společností

12.00-12.30 – na YouTube chemická show Michaela Londesborougha (pravděpodobně předtočeno)

12.30-15.00 – na YouTube prezentace MCH, partnerská videa apod.

15.00-16.00 – on-line vyhlášení výsledků 40-1 + nej. 3 učitelé (moderátor, předtočené zdravice partnerů, krátká chem. show)


Mladý chemik - školní kolo

V průběhu listopadu 2020 během distanční výuky si 4 žáci 9. ročníku našli čas a energii na vypracování úloh školního kola soutěže Mladý chemik. Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. Klade si za cíl propojit základní školství, střední školství a odbornou praxi v chemii. Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou zručnost v laboratorním cvičení. Snažení žáků je hodnotně oceněno již v regionální části a samozřejmě v celostátním finále. Soutěž je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž je tříkolová + celostátní finále.
Školní a regionální kola pořádá Střední škola logistiky a chemie Olomouc.
Výsledky:
1. místo – Hublar Tomáš
2. místo – Urbánek Ondřej
3. místo – Grygarová Sára, Ferdinand Salamon

Tito žáci postupují do 2. regionálního kola, které proběhne pravděpodobně na konci ledna 2021 formou online testu.

Na naší škole soutěž organizovala Mgr. Jitka Gédošová.