Školní poradenské pracoviště

 Výchovný poradce
Mgr. Lucie Ditmarová

Konzultační hodiny pro školní rok 2023/24:
kabinet výchovného poradce v budově 2. stupně

(dle telefonické dohody)
tel: 583 445 251


Školní metodik prevence
Mgr.  Lucie Hedrichová

Konzultační hodiny pro školní rok 2023/24:
sborovna v budově 2. stupněSchránka důvěry
Možná Vás trápí nějaký závažný nebo zdánlivě malicherný problém, ale nemáte odvahu se osobně na někoho dospělého obrátit. Právě pro Vás jsme od 1. března 2008 zřídili tuto schránku důvěry.
Můžete mi poslat své dotazy nebo se svěřit s případnými problémy. K Vaší zprávě se dostanu jen já sám a odpovím Vám přímo na Vaši e-mailovou adresu.
Věřím, že se nenajde nikdo, kdo by psal do schránky smyšlená obvinění ve snaze někomu ublížit, a že se tato schránka stane Vašim pomocníkem
Mgr. Lucie Hedrichová, metodik prevence sociálně patologických jevů


Aktuality ke stažení