Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

Vážení zástupci škol,

dovolte, abychom Vás s nástupem nového školního roku srdečně pozdravili a oznámili Vám několik podstatných změn, které se týkají školních projektů Ovoce, zelenina a mléko do škol.

Za nejdůležitější informaci považujeme fakt, že dodávky produktů budou realizovány pouze pro žáky 1. stupňů, včetně přípravných tříd a žáků z Ukrajiny, kteří jsou ve školách od září oficiálně přihlášeni. Četnost závozů bude 1x měsíčně. Od listopadu máme v plánu do mléčných produktů zařadit kvalitní sýry, sýrové tyčinky, žervé apod. Mléko nebudeme vozit tak často, jak jste byli zvyklí, povinnost dodat mléko máme pouze 2x ročně.

Podstatně se také snížila částka na žáka. Na září a říjen je určená předběžná částka ve výši 12,60 Kč na žáka a měsíc v projektu Ovoce do škol 13,40 Kč na žáka a měsíc v projektu Mléko do škol (v loňském roce se tyto částky pohybovaly na každý projekt ve výši 28,20 na ovoce na měsíc a žáka a 32,80 na mléko na měsíc a žáka). Nejedná se o cenu výrobku, ale jsou zde zahrnuty veškeré náklady s projektem spojené. Tyto částky nemohou být překročeny, ale od listopadu dojde k přesnému dopočtu a jejich následnému upřesnění.
Důsledkem tohoto, jsme nuceni upravit rozvozové linky jejich spojením. Proto u některých škol může dojít k nedodržení závozových časů do 10:00 hodin, za což se Vám omlouváme, ale v současné situaci nemáme jinou možnost.

Další významnou změnou je zrušení možnosti dodávek porcovaného ovoce a zeleniny (saláty, krájenou mrkev, porcovaný ananas a meloun), což nás omezí v možnosti výběru sortimentu, ale i přesto se budeme snažit, abychom dětem i nadále dodávali pestrý, zajímavý a kvalitní sortiment.

Věříme, že i přes tyto překážky budeme nadále spolupracovat bez komplikací a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.

Kolektiv Ovocentra


Hlavní myšlenkou Projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol je zlepšení stravovacích návyků dětí. Zájem o zpestření jídelníčku svých žáků projevila celá řada základních škol. Navíc se počet přihlášených každoročně zvyšuje o několik desítek.NEJEN OVOCE MY DOBŘE ZNÁME, ZDRAVÍ DO ŠKOL DODÁVÁME!