Třída VIII. B
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

Naše třída VIII:B se nachází ve druhém patře až na konci chodby.
Ve třídě je nás 17, z toho 6 dívek a 11 chlapců.
Jsme třída, kterou nemůže nikdo přehlédnout, jelikož každou chvílí je o nás slyšet.
Ve třídě jsou žáci s různými zájmy a koníčky. Někteří navštěvují ZUŠ, někteří sportují a někteří se věnují jiným aktivitám.
Někdy spolu trávíme čas i mimo školu.
Myslíme si, že jsme dobrý kolektiv.
Žáci VIII.B