Třída IV. A
Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 213, 172