Třída VIII. A
Třídní učitelka: Mgr. Michaela Hašková