Třída III. B
Třídní učitelka: Mgr. Irena Podsklanová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 155, 140
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 134, 104, 125, 109, 130
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 77, 76, 71, 80, 79
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 63, 70, 54, 55, 62