Třída III. B
Třídní učitelka: Mgr. Irena Podsklanová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 71
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 63, 70, 54, 55, 62