Třída III. B
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 209, 210, 229, 212, 211