Třída II. B
Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Zemanová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 95, 105, 93, 94, 92
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 73, 66, 65, 67, 91