Třída II. B
Třídní učitelka: Mgr. Veronika Ovčačíková