Informace pro budoucí prvňáčky

Do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 je zapsáno 28 žáků.