Anglický jazyk

2023/2024
Okresní kolo konverzační soutěže

Dne 14. 2. 2024 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii soutěžilo 24 žáků z různých škol, naše žákyně Vendula Danielová se umístila na 14. místě. Ve starší kategorii soutěžilo 22 žáků, na krásném 4. místě skončila Marie Konečná z IX. B. Děvčatům gratuluji a děkuji za pěknou reprezentaci naší školy. Petra Kubová

Školní kolo konverzační soutěže

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 14 žáků. Soutěžilo se v kategorii 6. a 7. ročník a v kategorii 8. a 9. ročník. Soutěžící se představili, řekli několik vět o svých zájmech a o své rodině, popsali obrázek a pohovořili na vylosované téma. Součástí soutěže byl také poslech.

Mezi žáky 6. a 7. tříd zvítězila Vendula Danielová ze 7. A, na druhém místě skončil Tomáš Svozil ze 6. A a třetí byl Šimon Hedrich ze 6. A.

V kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Marie Konečná (9. B), na druhém místě se umístili Šimon Daniel (9. B) a Natálie Adamová (9. A) a třetí skončily Petra Ruprechtová a Kristýna Kolmanová (obě z 8. A).

Vítězové obou kategorií budou reprezentovat naši školu v okresním kole v Šumperku, které se uskuteční 14. 2. 2024. Školní kolo zorganizovaly Petra Kubová a Jitka Gédošová.


2022/2023
Okresní kolo konverzační soutěže
Ve čtvrtek 16. března 2023 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci vedli krátký pohovor s porotou, hovořili na zadané téma a popsali obrázek. Dalším úkolem byl poslech a čtení s porozuměním. Hodnotila se i rychlá reakce a pohotovost žáků. V každé kategorii soutěžilo více než 20 žáků z různých základních škol. V kategorii 6. a 7. tříd se náš žák Dominik Smékal umístil na 19. místě, v kategorii 8. a 9. tříd skončil Daniel Adam na 6. místě. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

2021/2022
 Okresní kolo soutěže v AJ

Dne 10. 3. 2022 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Úkolem žáků bylo představit se, pohovořit na zadané téma, popsat obrázek, dále také poslech a čtení s porozuměním. Hodnotila se i rychlá reakce a pohotovost žáků. V každé kategorii soutěžilo 18 žáků z různých základních škol. V kategorii 6. a 7. tříd se naše žákyně Maruška Konečná umístila na 4. místě, v kategorii 8. a 9. tříd skončila Nela Opravilová na 9. místě. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!


Školní kolo soutěže v AJ
Dne 15. a 18. února 2022 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Vybraní žáci se museli představit, popsat obrázek a vyplnit anglický test. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mezi žáky 7. tříd zvítězila Marie Konečná ze 7. B, na druhém místě skončil Šimon Daniel také ze 7. B a třetí byla Natálie Adamová ze 7. A.
V kategorii 9. tříd zvítězila Nela Opravilová (9. A), na druhém místě se umístil Petr Dubovský (9. B) a třetí byla Tereza Bártová (9. B).
Vítězky obou kategorií budou reprezentovat naši školu v okresním kole v Šumperku, které se uskuteční 10. 3. 2022 (P. Kubová, J. Gédošová, R. Zajíčková).

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 101