Anglický jazyk

2022/2023
Okresní kolo konverzační soutěže
Ve čtvrtek 16. března 2023 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci vedli krátký pohovor s porotou, hovořili na zadané téma a popsali obrázek. Dalším úkolem byl poslech a čtení s porozuměním. Hodnotila se i rychlá reakce a pohotovost žáků. V každé kategorii soutěžilo více než 20 žáků z různých základních škol. V kategorii 6. a 7. tříd se náš žák Dominik Smékal umístil na 19. místě, v kategorii 8. a 9. tříd skončil Daniel Adam na 6. místě. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

2021/2022
 Okresní kolo soutěže v AJ

Dne 10. 3. 2022 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Úkolem žáků bylo představit se, pohovořit na zadané téma, popsat obrázek, dále také poslech a čtení s porozuměním. Hodnotila se i rychlá reakce a pohotovost žáků. V každé kategorii soutěžilo 18 žáků z různých základních škol. V kategorii 6. a 7. tříd se naše žákyně Maruška Konečná umístila na 4. místě, v kategorii 8. a 9. tříd skončila Nela Opravilová na 9. místě. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!


Školní kolo soutěže v AJ
Dne 15. a 18. února 2022 se uskutečnilo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Vybraní žáci se museli představit, popsat obrázek a vyplnit anglický test. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mezi žáky 7. tříd zvítězila Marie Konečná ze 7. B, na druhém místě skončil Šimon Daniel také ze 7. B a třetí byla Natálie Adamová ze 7. A.
V kategorii 9. tříd zvítězila Nela Opravilová (9. A), na druhém místě se umístil Petr Dubovský (9. B) a třetí byla Tereza Bártová (9. B).
Vítězky obou kategorií budou reprezentovat naši školu v okresním kole v Šumperku, které se uskuteční 10. 3. 2022 (P. Kubová, J. Gédošová, R. Zajíčková).

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 101