Třída VII. B
Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba

Třídní učitel je pan Pavel Kuba. Třídu máme na staré budově v přízemí po pravé straně, tam kde byli deváťáci. Naši třídu navštěvuje 15 žáků, 7 kluků a 8 holek. Alča dojíždí z Palonína, Honza z Jeřmaně, Julča a Pavel z Moravičan a zbytek je přímo z Loštic. Minulý rok od nás odešla Ksenia, odjela zpátky domů, na Ukrajinu. U nás ve třídě se nikdy nenudíme, ale učíme se 6 hodin denně.