Třída VII. B
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová