Třída VII. B
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Nantlová

Naše třída VII.B se nachází v druhém patře až na konci chodby u půdy. Jsme sice na konci chodby, ale nelze nás přeslechnout.

Naši třídu navštěvuje sedmnáct žáků, chlapců je jedenáct a dívek je šest. Dva naši spolužáci přišli z Ukrajiny.

Každý v naši třídě je jedinečná osobnost se svými zájmy a každý zde má vlastní kamarády.

Jako třída jsme zapojeni do tvorby školního časopisu. Jedna naše spolužačka se věnuje fotografii a měla úspěch v loňské soutěži, dvě naše spolužačky navštěvují školní sbor a někteří z nás chodí do základní umělecké školy. Kluci jsou sportovně založeni a věnují se nejrůznějším sportům.

Společně se kamarádíme i mimo školu a chodíme spolu ven.

V loňském roce s námi chodil do třídy spolužák Timo, který se vrátil na Ukrajinu a jedna spolužačka přešla na školu v Mohelnici.

Letos spolu pojedeme na lyžařský kurz do Hynčic, kde se budeme moci ještě lépe poznat a doufejme, že se i všichni naučíme lyžovat.

Doufejme, že i letošní školní rok se nám vydaří bez větších průšvihů.
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 240