Třída VII. B
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová

My jsme přece 7. B,
Ta nejhlučnější třída na patře.
Výtvarku celkem zvládáme,
O matice však nemluvíme.
Soutěží se rádi zúčastníme,
I když třeba prohrajeme.
Z dvojkou se vždy spokojíme,
A jedničku oželíme.
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 159, 110, 118, 160, 124