Třída IX. B
Třídní učitel: Mgr. Pavel Kuba

Naše třída je složená z lidí ze všech koutů vesmíru. Naše rozdílnost je tak velká, že se na ničem neshodneme. Jsme tichá třída, že uslyšíte i tikat hodiny. Každý je něčím originální a učitelé na nás rozhodně nezapomenou.

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 111, 127, 112