Třída IX. B
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Hedrichová