Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2023/2024

SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2022 do května 2023 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. 

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu listopad - 2023
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2024
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2024
Distribuce knih - 2. polovina května 2024
Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2024
Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2024