Třída V. A
Třídní učitelka: Mgr. Ilona Faltusová

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 139
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 107, 108, 81, 83, 82
  • Den s hrnčíři - 8. 10. 2021