Třída V. A
Třídní učitel: Mgr. Pavel Klech

Projekt Halloween 2023