Třída I. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

 • 6. 10. 2021  Karkulkování - Městská knihovna Loštice
 • 15. 10. 2021 Jablíčkový den - projektový den
 • 9. 11. 2021 Slavnostní předávání slabikářů - Městská knihovna Loštice
 • 11. 11. 2021 sv. Martin - projektová výuka
 • 3. 12. 2021 Andílci a čertíci ve škole - projektový den
 • 15. 12. 2021 Tonda obal - výukový program EVVO
 • 22. 12. 2021 Vánoce ve třídě I. A
 • 1.3.- 31. 3. 2022 Březen měsíc knihy, čtenářská soutěž I. stupeň
 • 3. 3. 2022 Dětská scéna 2022 - recitační soutěž, okrskové kolo - DDM Magnet Mohelnice
 • 4. 3. 2022 Masopust, projektový den I.  A
 • 22. 3. 2022 Dětská scéna 2022 - recitační soutěž, okresní kolo - SVČ a ZpDVPP Doris - Komín,Šumperk
 • 23. 3. 2022 Jak se do království vrátilo štěstí, pohádka pro žáky I. stupně v MKS Loštice
 • 1. 4. 2022 Noc s Andersenem 2022 (Městská knihovna Loštice)

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 74, 106
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 46, 45, 59, 58, 60