Třída I. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 335, 367, 322, 319