Třída I. A
Třídní učitelka: Mgr. Helena Tichá

  • 6. 10. 2021  Karkulkování - Městská knihovna Loštice
  • 15. 10. 2021 Jablíčkový den - projektový den
  • 9. 11. 2021 Slavnostní předávání slabikářů - Městská knihovna Loštice
  • 11. 11. 2021 sv. Martin - projektová výuka
  • 3. 12. 2021 Andílci a čertíci ve škole - projektový den
  • 15. 12. 2021 Tonda obal - výukový program EVVO
  • 22. 12. 2021 Vánoce ve třídě I. A

Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 74
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 46, 45, 59, 58, 60