Školní sběr starého papíru

 Cílem projektu je aktivně zapojit žáky do procesu recyklace, přičemž vidí její okamžitý užitek. Za nasbíraný starý papír jsou žáci odměněni novým xerografickým papírem. Jednotlivé třídy jsou novým papírem odměňovány podle množství nasbíraného starého papíru.
Od školního roku 2020/2021 naše škola spolupracuje s firmou DEJSKART s.r.o ve spolupráci s firmou MAD RECYCLING Česká republika, a.s.


SLOŽENÍ ŠKOLNÍHO SBĚRU:
Sbíráme:
- letáky, časopisy, katalogy, použitý kancelářský papír, knihy bez vazby, sešity, noviny

Nenosit:
- lepenkový papír, umaštěný a jinak znehodnocený papír

Sběrné místo:
- úschovna nářadí školního pozemku – školní dvůr
- balíky nosit svázané provázkem a označené štítkem třídy

Termín: 24. 9. 2021

- 7:15 – 7:45 hod
- termín je vždy zveřejněn na webových stránkách školy: www.zslostice.eu