Dějepis

Dějepisná olympiáda – školní kolo 2023/2024

Dne 27. listopadu 2023 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního ročníku zní „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. V testu, na jehož vypracování měli žáci 60 minut, mohli získat celkem 60 bodů.

Výsledky:
1. místo: Jan Sysel (VII. B) – 56 bodů
2. místo Lucie Nejedlá (IX. A) – 53 bodů
3. místo: Robin Navrátil (VII. B) – 39 bodů

Dějepisná olympiáda – okresní kolo 2023/2024

Ve středu 17. 1. 2024 proběhlo ve SVČ a Zp DVPP Doris Šumperk okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovala Lucie Nejedlá IX. B, která obsadila nepostupové místo. Vítěz školního kola Jan Sysel se z důvodu nemoci soutěže nezúčastnil.

Okresní kolo I. kategorie Dějepisné olympiády 2022/2023
Ve středu 18. ledna 2023 se uskutečnilo v SVČ a ZpDVPP okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentoval Daniel Adam (IX. A), který se v konkurenci 47 soutěžících zařadil mezi úspěšné řešitele a obsadil 19. místo.


Školní kolo I. kategorie Dějepisné olympiády 2022/2023

V pátek 9. prosince 2022 proběhlo školní kolo I. kategorie Dějepisné olympiády 2022/2023.  Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd. Tematické zaměření letošního ročníku zní "Rozdělený svět a Československo v něm - 1945 - 1992". V testu mohli soutěžící žáci získat 60 bodů.Výsledky: 1. místo Lucie Nejedlá (55 bodů), 2.místo Daniel Adam (52 bodů). Oba žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 18. 1. 2023 ve SVČ a ZpDVPP Šumperk.