Dějepis

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve středu 16. února 2022 proběhlo školní kolo 51. ročníku Dějepisné olympiády. Tematickým zaměřením letošního ročníku byla „Šlechta v proměnách času“. Žáci řešili úlohy od raného středověku a formování prvních šlechtických rodů na našem území až po období třicetileté války.

Výsledky:
1. místo: Lucie Nejedlá, VII. A
2. místo: Marie Konečná, VII. B
3. místo: Dominik Tichý, VII. B
Soutěž připravily: Mgr. Martina Špičková a Mgr. Radka Zajíčková