Organizace školního roku 2023/2024

Prázdniny

Zahájení školního roku 2023/2024pondělí 4. 9. 2023 v 800
Podzimní prázdninyčtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Pololetní prázdninypátek 2. února 2024
Jarní prázdniny4. 3. - 10. 3. 2024
Velikonoční prázdninyčtvrtek 28. března 2024
Hlavní prázdniny29. června 2024 do 1. září 2024
Zahájení nového školního roku 2024/2025: ve pondělí 2. září 2024


 
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
25. a 26. dubna 2024
(čtvrtek a pátek)
vždy  13 - 17 hodin na nové budově školy
Zapsány budou děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku šesti roků.
K zápisu přiveďte dítě a přineste jeho rodný list a svůj občanský průkaz.


Třídní schůzky
12. září 2023 v 16.00
21. listopadu 2023

16. dubna 2024


Škola v přírodě - 5. ročník
28. - 31. 5. 2024


Lyžařský kurz - 7. ročník
5. - 10. února 2024


 Plavecký kurz - 3. a 4. ročník
v pátek vždy od 8.30

24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12. 2023, 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1.,poslední lekce v úterý 30. 1. 2024


Přijímací řízení
1. kolo přijímacího řízení
Čtyřleté obory a nástavbové studium – 12. a 15. 4. 2024
Šestiletá a osmiletá gymnázia – 16. a 17. 4. 2024
Náhradní termíny – 29. a 30. dubna 2024