Třída VI. A
Třídní učitelka: Mgr. Martina Špičková

Naše třída se nachází vlevo od vstupních dveří, úplně na konci chodby.
Třída má devatenáct žáků, z toho deset holek a devět kluků.
Jsme jedna z nejhlučnějších tříd, někteří z nás totiž nedokáží pochopit slovo „TICHO“.
Máme dobrý kolektiv, ale občas dojde k nepříjemným nedorozuměním, třeba když kamarád zakopne a je z toho „pěkná“ mela.
Kluci v tělocviku vyhráli proti 7. B a 7. A ve florbale.
Holky zase postoupily v pythagoriádě.
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 69, 72