Třída VI. A
Třídní učitelka: Mgr. Michaela Leibnerová