Třída VI. A
Třídní učitelka: Mgr. Petra Kubová

Naše třída je v nejvyšším patře tam, kde je napsáno školní zvěř, však víte. Počet žáků v naší VI.A je 26, 14 holek a 12 kluků. Máme každý den 6 hodin. Jsme ta nejvíce akční třída na škole v dobrém i zlém. Rádi si zasoutěžíme, či zahrajeme v divadle. Již jsme hráli pohádku O Šípkové Růžence a zpívali v soutěži Zpívej. Šípková Růženka se moc líbila.
Seznam fotogalerií
Vybrat fotogalerie
Vybrány fotogalerie ID: 332, 331, 369