DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY



Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

  • doučování z Národního plánu obnovy pokračuje i v poslední fázi leden–srpen 2023
  • finanční prostředky pochází opět z fondu Evropské unie – Next Generation EU
  • finanční prostředky jsou „veřejným“ školám znovu poskytnuty prostřednictvím předem určeného ad hoc normativu prostřednictvím krajů
  • prostředky budou jednotlivým krajským úřadům rozepsány na přelomu února a března a posléze rozeslány do škol

    Doučování z národního plánu obnovy realizované v období leden – srpen 2023

    Finanční prostředky DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY čerpané z EU, byly použity za účelem doučování potřebných žáků na ZŠ Loštice. Doučování bylo využito pro 68 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Zúčastnění žáci byli podporováni k upevnění nového učiva, vhodnými kompenzačními prostředky byli motivováni k nápravě možného vzniku školního neúspěchu. Do projektu se zapojilo 12 pedagogických pracovníků školy. Škola využila efektivně veškeré poskytnuté finanční prostředky.