Informace k výuce při COVID 19 

                                                                      Při zapomenutí přihlašovacích údajů do systémů kontaktujte ICT koordinátora školy (konepe@email.cz)

Do e-mailu uveďte jméno dítěte, třídu a informaci o jaký systém se týká.


Výukové materiály jsou zpřístupněny na internetové žákovské knížce.


ICT Mohelnicko pro žáky a rodič