Workshop na SPŠE v Mohelnici

16. 12. 2021

Dne 16.12. 2021 jsme se s žáky 8. ročníku zúčastnili workshopu na SPŠE v Mohelnici v rámci projektu CKP.
Žáci se seznámili s prací s drobnou elektronikou, naučili se pracovat s mikropájkou a pájet horkým vzduchem.
Sestrojili si zařízení s vánoční tematikou, na kterém si mohli ověřit výsledek své práce.
Strávili jsme zajímavé odpoledne. Všichni pracovníci SPŠE, kteří se nám věnovali, zaslouží velký dík.

Modul: Aktuality