"Tonda obal ..." - výukový program zaměřený na podporu osvěty v oblasti třídění a nakládání s odpady

15. 12. 2021

Ve středu 15. 12. byli žáci naší školy proškoleni v rámci bezplatného ekologického programu společnosti EKO-KOM. Během interaktivní besedy byli seznámeni s tříděním, recyklací a omezením vzniku odpadu. V průběhu besedy lektor žákům vysvětlil správné třídění a následné využití separovaného odpadu.

Tonda obal na cestách je co do počtu oslovených dětí největší ekologický výukový program pro školní děti u nás.

Modul: Aktuality