Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na školách 2021

16. 11. 2021

V úterý 16. 11. 2021 se žáci IX. A v rámci projektu Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na školách zúčastnili besedy v mohelnickém muzeu na téma Mladí proti komunismu, kterou vedl Mgr. Zbyněk Žouželka Ph. D.

Projekt si klade za cíl seznámit žáky s příběhy mladých lidí, kteří i přes svůj nízký věk bojovali za svobodu. Besedě předcházela školní projekce dokumentárního filmu ze série ČT Neznámí hrdinové s názvem Ta krásná holka z vily nad řekou. Dokument líčí dramatický osud politické vězeňkyně Dagmar Šimkové.

Pedagogický doprovod žáků do muzea zajistily Mgr. Martina Špičková a Markéta Juříčková

Modul: Aktuality