Planeta Země 3000 - 9. ročník

22. 09. 2021

Ve středu 22. září se žáci devátých tříd zúčastnili dalšího pokračování projektu Planeta Země 3 000. 32 žáků naší školy zhlédlo v MKS Mohelnice videoprojekci o Madagaskaru. Poutavým slovem provázel v sále autor projektu pan Adam Lelek, který na závěr odpověděl na několik dotazů dětí. Žáci se seznámili s divokou přírodou, kulturou a zvyky této krásné africké země. Příští rok se už těšíme na pokračování tohoto pozoruhodného projektu, tentokrát se vydáme do oblasti Senegalu. Žáky doprovázeli p. u. Kuba a p. u. Gédošová.

Modul: Aktuality