Pasování na čtenáře - I. A, I. B

08. 06. 2021

 Dne 8. června 2021 se uskutečnilo v Městské knihovně v Lošticích Pasování na čtenáře. Ředitel naší základní školy Mgr. Lubomír Faltus spolu s třídními učitelkami Mgr. Helenou Tichou, Mgr. Veronikou Ovčačíkovou a knihovnicí Hankou Štenclovou uvedli mezi čtenáře žáky tříd I. A a I. B.
Prvňáčci museli složit čtenářskou zkoušku a čtenářský slib. Poté byli králem Lubomírem pasováni na čtenáře.
Děti si odnesly nejenom krásný zážitek ze slavností akce, ale také knihu spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové, První školní výlet. Odměnou se jim stala také možnost bezplatné roční registrace v Městské knihovně v Lošticích.
Malí žáčci jistě využijí této možnosti na své čtenářské cestě.

Pasování na čtenáře - I. A, I. B
Modul: Aktuality