Akce ŽP

Turnaj v přehazované

Ve dnech 13. a 20. února pořádal Žákovský parlament mezitřídní turnaj v přehazované. V odpoledních hodinách se utkaly nejprve 8. a 9. ročníky. Vzhledem k probíhající zvýšené nemocnosti žáků se zúčastnili 3 družstva z původně přihlášených 5. Vítězem se stalo družstvo 9. A ve složení A. Rozsypal, M. Hopják, L. Pyšný, F. Horák a T. Nezbedová. V druhé části turnaje bojovali 5. až 7. ročníky. Dostavilo se 5 družstev a po boji zvítězili zástupci 7. B před 6. B a 5. A. Vítězné družstvo tvořili M. Podsklan, S. Hepil, P. Válek, E. Dvořáčková, M. Strouhalová a M. Seidlová. Oba turnaje odřídil p. Pavel Kuba. Poděkování za pomoc v organizaci patří p. Šiberskému, p. Boháčkové, p. Konečné a Matěji Vykydalovi.

Den světa

V pondělí 30. dubna se na naší škole uskutečnil projektový den pro druhý stupeň s názvem Den světa. Žáci jednotivých tříd si pod vedením třídních učitelů připravili program ze všech koutů naší Země, konkrétně 6. A Asii, 6. B Severní Ameriku, 7. A Austrálii, 8. A Evropu, 9. A Jižní Ameriku a 9. B Afriku. Žáci si během 4 vyučovacích hodin postupně prošli všechny naše kontinenty, seznámili se s jejich kulturou a tradicemi. Zkusili si sportovní disciplíny, vyzkoušeli si svoje znalosti a výtvarné dovednosti.  Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. Za žákovský parlament, který byl garantem této akce, koordinátor ŽP Pavel Kuba.

Barevný den

V pátek 20. 4. 2018 se naše škola zapojila do další akce ŽP Barevného dne. Tentokrát jsme si zvolili modrou barvu a tím podpořili rodiny a děti s autismem. Děti byli vyfoceni v třídních kolektivech v různých školních prostředích. Fotografie tříd budou vystaveny v měsíci květnu na nástěnce ŽP.

Výtvarná soutěž - Slavné stavby světa

Na začátku dubna byla ukončena výtvarná soutěž pro žáky 5. - 9. ročníku na téma Slavné stavby světa. Komise složená z členů ŽP posuzovala celkem 15 prací. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, a to 5. a 6. ročník a dále 7. až 9. ročník. V první kategorii zvítězila Alena Krylová z 6. A (hrad Bouzov), 2. místo obsadil Martin Vykydal z 5. A (socha Svobody) a na 3. místě se umístili Petr Dubovský a Veronika Smítalová z 5. A (socha Svobody a Eifellova věž). V druhé kategorii zvítězil Matěj Vykydal z 7. A (Capitol - parlament USA), na druhém místě se umístil František Horák z 8. A (Velká čínská zeď) a třetí místo obsadila Klára Havlíčková z 7. A (socha z Velikonočního ostrova).
Medailisté obdrželi sladkou odměnu a diplomy, ostatní účastníci obdrží účastnické diplomy.

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30