Žákovský parlament


Činnost zahájil volbou zástupců tříd v listopadu 2012. Je tvořen zástupci tříd /5.-9.ročník/. Každá třída má v parlamentu dva své zástupce (dívku a chlapce), kteří ji reprezentují a zastupují na každém zasedání parlamentu. Během jednání se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. Žáci zde mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do provozu školy. Dále se zde zástupci tříd dovídají aktuální informace týkající se chodu školy.
Jednání parlamentu jsou podle potřeby nejméně však jednou za dva měsíce. Během třídnických hodin, členové parlamentu seznamují s jednáním ostatní žáky ve třídě.


E-mail žákovského parlamentu: zslostice.zp@seznam.cz

- zde můžete psát návrhy, připomínky, informaceCÍL ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU


 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU


STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30