Historie

Na konci školního roku 1999 se sešla skupina asi patnácti děvčat ze sedmých až devátých tříd. Paní učitelky Petra Konečná a později Svatava Šimková se s nimi snažily nacvičit krátké pásmo určené pro vycházející žáky 9. tříd. Rozloučení s deváťáky se konalo sále místní ZUŠ a zárodek budoucího sboru zazpíval  tři písně: dvojhlasou Škola má dovolenou, Valčík na rozloučenou a známý hit naší školy Hurá, hurá, škola nám končí. Vše se odehrálo pod vedením a za klavírního doprovodu p. uč. Šimkové.
V novém školním roce nás na klavír začala doprovázet studentka gymnázia Hanka Ficnarová, která s námi spolupracovala čtyři roky a byla výborná. Od podzimu 2003 studuje vysokou školu a na její místo nastoupila Hanka Šimková

Ve školním roce 2006/2007 se do Větrníku přihlásilo 51 dětí ve věku 9 -15 let, v přípravném sboru je zapsáno 21 dětí ve věku 6 - 9 let. Sbor pracuje v rámci nepovinného předmětu "Sborový zpěv" a zkouší každé pondělí od 14.00 do 15.45 hod.v hudebně budovy 2.stupně. Základem repertoáru jsou písně našich současných skladatelů a české a moravské lidové písně, konáme však také výpravy do oblastí staré a duchovní hudby. 
Vystupujeme v Lošticích a okolních obcích, zúčastňujeme se krajského kola soutěžní přehlídky DPS v Uničově, i letos budeme pokračovat ve spolupráci se sdružením Respekt a tolerance a pomáhat oživit loštickou synagogu.

Sbor vede paní učitelka Svatava Šimková, na klavír doprovází paní učitelka Hana Vyjídáčková.Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30