ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben

Název projektu: ZŠ Loštice - rekonstrukce odborných učeben

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0011156

Zahájení realizace projektu: 24. 5. 2017

Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2020

Délka realizace: 40,3 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 542 000 Kč

Výše podpory: 3 187 800

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání ve městě Loštice. Aktivitami projektu jsou drobné stavební úpravy 4 odborných učeben a zajištění bezbariérového vstupu do budovy a osazení schodišťové plošiny. Dále v rámci projektu bude nakoupeno vybavení odborných učeben (přírodní vědy, cizí jazyky, cvičná kuchyňka, školní dílny) jako je nábytek a výukové pomůcky. Celková kapacita modernizovaných učeben je 94 žáků. Projekt je navržen jako dvou etapový.  

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30