Výzva č. 56

Program, prioritní osa, oblast podpory
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále jen „OP VK“)
Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
 
Cíle programu, oblasti podpory
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti
ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich
propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu
a vývoji.
Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování
počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících
uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.
 
Šablony klíčových aktivit na naší škole:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 
 

 Fotogalerie:

Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Čtenářské dílny
Německo
Německo
Německo
Anglie
Anglie
Anglie
Anglie

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30