ŠKOLNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 Cílem projektu je aktivně zapojit žáky do procesu recyklace, přičemž vidí její okamžitý užitek. Za nasbíraný starý papír jsou žáci odměněni novým xerografickým papírem. Jednotlivé třídy jsou novým papírem odměňovány podle množství nasbíraného starého papíru.
Od školního roku 2020/2021 naše škola spolupracuje s firmou DEJSKART s.r.o ve spolupráci s firmou MAD RECYCLING Česká republika, a.s.


SLOŽENÍ ŠKOLNÍHO SBĚRU:
Sbíráme:
- letáky, časopisy, katalogy, použitý kancelářský papír, knihy bez vazby, sešity, noviny

Nenosit:
- lepenkový papír, umaštěný a jinak znehodnocený papír

Sběrné místo:
- úschovna nářadí školního pozemku – školní dvůr
- každý 1. pátek v měsíci: 7. 15 – 7. 45 hod
- sběr probíhá od měsíce října do května v daném školním roce
- termíny jsou vždy a včas zveřejněny na webových stránkách školy: www.zslostice.eu
- balíky nosit svázané provázkem a označené štítkem třídy

 Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30