Recyklohraní


RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tématikou na vlastní, tzv. bodový účet - body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole je také umístěna nádoba na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

Více o projektu na stránkách www.recyklohrani.cz


Recyklohraní – školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme v rámci projektu RECYKLOHRANÍ nasbírali 444 kg baterií a 44 kg drobného elektrozařízení. Získali jsme 2 316 bodů, které byly použity na nákup odměn pro vítěze z prvního i druhého stupně. Všichni zapojení žáci získali sladkou odměnu. Všem děkujeme za spolupráci.

Vítězové:

I. stupeň
1. místo: Mařatová Tereza
2. místo: Bárta Pavel
3. místo: Sládková Natálie

II. stupeň
1. místo: Hublar Tomáš
2. místo: Konečná Kateřina


Recyklohraní – školní rok 2016/2017    

Naše škola je zapojena do celoročního projektu zpětného odběru baterií a drobného elektrozařízení Recyklohraní pořádaného společnostmi Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o., EKO-KOM, a.s.. Jako v loňském školním roce se zapojili žáci 1. i 2. stupně i učitelé. Společnými silami jsme nasbírali 208 kg baterií. Získané body byly využity na nákup dárků pro 3 žáky 1. stupně a 3 žáky 2. stupně, kteří donesli nejvíce baterií a elektrozařízení. Navíc byl každý žák zapojený do projektu odměněn malou sladkostí.

Vítězové:
1. stupeň
1. místo: Tomáš Hublar V. B (3410 ks)
2. místo: Kateřina Konečná V. A (2392 ks)
3. místo: Karolína Rumpelová III. A (1004 ks)

2. stupeň
1. místo: Martin Hublar IX. A (2100 ks)
2. místo: Eliška Sedláčková VI. A (1860 ks)
3. místo: Eliška Schönsgiblová VII. A (1500 ks)
 


Recyklohraní – školní rok 2015/2016    

Ve školním roce 2015/2016 probíhal sběr baterek po celý školní rok. Žáci prvního i druhého stupně nosili baterky v průběhu celého roku do sběrných nádob. Každý třídní učitel vedl ve své třídě seznam žáků a počty baterek, které byli odevzdány.
     Sběr byl ukončen na konci měsíce května (31. 5. 2016) a poté byly vyhodnoceny výsledné počty odevzdaných baterií.

     Na prvním stupni se „recyklohraní“ aktivně zúčastnilo přibližně 55 žáků, první tři místa obsadili následující žáci s uvedeným počtem baterií (1. místo – Kateřina Konečná – 3180ks (4A); 2. místo – Karolína Rumpelová – 1184 ks (2A); 3. místo – Zendulka Jan – 1103 ks (1B)). Na druhém stupni se zúčastnilo 15 žáků, první tři místa jsou následující (1. místo – Martin Hublar – 8992 ks (8A); 2. místo – Karolína Urbášková – 3529 ks (7B); 3. místo – Eliška Schőnsgiblová – 1100 ks (6A)).

     Žákům umístěným na prvních místech byly objednány ceny ze získaných bodů, ostatním aktivně zúčastněným s vyšším počtem odevzdaných baterií budou zakoupeny drobné ceny.


Recyklohraní – výsledky
školní rok 2014 / 2015

I. stupeň

1. místo – Eliška Sedláčková (4A) – 2913 ks baterií
2. místo – Kateřina Konečná (3A) – 1950 ks baterií
3. místo – Karolína Filipiová (4A) – 1300 ks baterií  

II. stupeň

1. místo – Martin Hublar (7A) – 3043 ks baterií
2. místo – Anna Konečná (8A) – 2050 ks baterií
3. místo – Anna Horáková (9A) – 1830 ks bateriíFotogalerie:

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30