Recyklohraní


Recyklohraní - NOVINKY

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, který vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Projekt nově zajišťují organizace ELEKTROWIN a REMOBIL (zpětný odběr elektrozařízení), Ecobat s.r.o. (zpětný odběr baterií).
Z důvodu nepříznivé ekonomické situace bylo zrušeno odměňování škol za sběr a osvětu prostřednictvím bodového systému a katalogu odměn. Každý zúčastněný bude i dále odměněn drobností.
Děkujeme všem, kteří se s námi podílí na realizaci projektu.

Co sbíráme:

- Vybité tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky, dobíjecí baterie

 - Vysloužilé elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holicí strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače

Kdy sbíráme: září – duben (do konce dubna odevzdat seznam s počty p. uč. Gédošové)

Kde sbíráme: I. stupeň - odevzdává třídním učitelům

                   II. stupeň - odevzdává p. uč. Jitce Gédošové (do sborovny)

                        - na větším množství se prosím vždy předem domluvte

Vyhlášení výsledků a předání odměn: červen



RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět! je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl propagovat osvětu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Program RECYKLOHRANÍ nám umožňuje získávat na základě zpětného odběru elektrozařízení a baterií a v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tématikou na vlastní, tzv. bodový účet - body, se kterými jsou dále spojeny odměny, které můžeme čerpat v souladu s pravidly programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole je také umístěna nádoba na zpětný odběr elektrozařízení a nádoba na zpětný odběr baterií.

Více o projektu na stránkách www.recyklohrani.cz


 

Recyklohraní – školní rok 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 se do projektu Recyklohraní zapojilo 108 žáků naší školy. Společně jsme nasbírali 556 kg baterií a drobného elektra. Všechny získané body (celkem 2780) byly použity na nákup odměn z katalogu Recyklohraní. Každý zúčastněný získal drobnou sladkost a také šanci být vylosován v tombole a vybrat si jednu ze 44 cen. Osm žáků 1. stupně a čtyři žáci 2. stupně, kteří přinesli více než 450 kusů baterií nebo drobného elektra, se ještě zúčastnili losování o hlavní výhry. Pro 1. stupeň to byla koloběžka, kterou získal Roman Hauser, a pro 2. stupeň bluetooth reproduktor, ten vyhrála Eliška Doležalová. Vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 27. 6. 2019 ve velké tělocvičně naší školy. 
Tři účastníci  s největším počtem odevzdaných baterií a drobného elektra získali ještě na památku diplom:
1. místo - Tomáš Hublar (6 618 ks)
2. místo - Kateřina Konečná (5 700 ks)
3. místo - Sandra Zatloukalová (3 186 ks)

 

Recyklohraní – školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 jsme v rámci projektu RECYKLOHRANÍ nasbírali 444 kg baterií a 44 kg drobného elektrozařízení. Získali jsme 2 316 bodů, které byly použity na nákup odměn pro vítěze z prvního i druhého stupně. Všichni zapojení žáci získali sladkou odměnu. Všem děkujeme za spolupráci.

Vítězové:

I. stupeň
1. místo: Mařatová Tereza
2. místo: Bárta Pavel
3. místo: Sládková Natálie

II. stupeň
1. místo: Hublar Tomáš
2. místo: Konečná Kateřina


 

 



Fotogalerie:

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30