Příběhy bezpráví

Projekt Příběhy bezpráví, Měsíc filmu na školách stále pokračuje. Téma letošního ročníku 2018/2019 je Únor 1948.


Projekt Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách je programem Společnosti Člověk v tísni, Jeden svět na školách. Poukazuje na historii české společnosti, která má za sebou desítky let života v diktaturách a na to, že současná svoboda není samozřejmá, že je třeba ji chránit. V rámci tohoto projektu jsou základním a středním školám nabízeny dokumentární i hrané filmy a další materiály o československých dějinách vhodné k výuce dějepisu. Každý rok v měsíci listopadu proběhne pro žáky 9. ročníku projekce filmu z aktuální nabídky a následuje beseda s pamětníkem nebo historikem. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s historikem Mgr. Zbyňkem Žouželkou Ph. D., který pro žáky besedu připravuje.


V úterý 7. listopadu 2017 se žáci 9. ročníku v rámci projektu Příběhy bezpráví Měsíc filmu na školách 2017 zúčastnili besedy s historikem Mgr. Zbyňkem Žouželkou Ph. D. v mohelnickém muzeu. Beseda navazovala na projekci filmu Ženy Charty 77: Zina Freundová. Přiblížila žákům osudy lidí, kteří se různým způsobem postavili komunistickému režimu.


FILMY O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH
Ve čtvrtek 6. 11. 2014 se žáci 9. ročníku zúčastnili besedy k 25. výročí sametové revoluce v mohelnickém muzeu, která proběhla v rámci projektu Příběhy bezpráví.
Součástí této již tradiční listopadové akce je i projekce filmu, vztahujícího se k dané tematice. Letos žáci zhlédli film režiséra Karla Strachoty „1989: Z deníku Ivany A.“. Ve filmu, který očima středoškolačky mapuje celý rok 1989, je použito skutečných deníkových záznamů, ukázek z dobového tisku, zpravodajských a publicistických pořadů, soukromých dopisů, dokumentů a fotografií.
Žáci byli na základě poutavého dokumentu a besedy s Mgr. Zbyňkem Žouželkou , vedoucím muzea, seznámeni se základními fakty této důležité etapy moderních dějin naší země. (M. Špičková)

Měsíc filmu na školách
Projekt Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách je programem Společnosti Člověk v tísni, Jeden svět na školách.V rámci této akce je základním a středním školám přihlášeným do tohoto projektu nabídnut zdarma jeden film, pojednávající o období komunistického Československa. Součástí filmové projekce je i uspořádání následné besedy s pamětníkem nebo historikem. Naše škola v rámci tohoto projektu dlohodobě spolupracuje s vedoucím mohelnického muzea Mgr. Zbyňkem Žouželkou, který pro naše žáky každoročně besedu zorganizuje. První ročník tohoto projektu se konal v roce 2005, naše škola je do něj zapojena již pátým rokem.

V letošním roce je tématem Normalizace. Obdrželi jsme objednaný materiál DVD Nikomu jsem neublížil ( režie: Pavel Křemen). Zachycuje výpověď tří bývalých příslušníků tajné policie v konfrontaci s archivními dokumenty a interpretacemi odborníků. Projekce filmu a beseda se uskuteční dne 14.listopadu 2012.


Normalizace
V rámci výuky moderních dějin se naše škola opět zapojila do projektu pořádaného organizací Člověk v tísni, Jeden svět na školách. Letošní 11. ročník byl zaměřen na okupaci Československa v srpnu 1968. Žáci 9. ročníku nejprve shlédli DVD Okupace ve filmových dokumentech o vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území naší republiky. Na projekci filmových dokumentů navazovala beseda s vedoucím mohelnického muzea historikem Mgr. Zbyňkem Žouželkou, jíž se dne 11. 11. 2015 zúčastnilo 24 žáků 9. ročníku. Mgr. Žouželka přiblížil toto období žákům z hlediska širších dějinných souvislostí a doplnil jejich znalosti i o několik regionálních událostí. (Mgr. Martina Špičková)


        Fotogalerie:

2019
2019

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30