Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Projekt je již ukončen


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Základní škola Loštice se připojila se k projektu OPVK – Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Cílem tohoto projektu je seznámit naše žáky moderní formou s výukou na vybraných středních školách v našem okolí (SPŠE Mohelnice, Gymnázium Jana Opletala Litovel a SŠTZ Mohelnice). Tyto střední školy si pro naše žáky připravují různé volnočasové aktivity a programy vzájemného učení, studenti středních škol budou prezentovat výsledky své práce. Naši žáci tak mohou být aktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědných a technických oborech.

Výuka a exkurze na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně
Dne 21. 5. 2018 vybraní žáci 9. ročníku se zúčastnili výukového dne spojeného exkurzí na elektrárně Dlouhé Stráně, který pořádala Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici. Výukový den s exkurzí se konal v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Cílem tohoto projektu je seznámit naše žáky moderní formou s výukou na vybraných středních školách v našem okolí. Střední škola technická a zemědělská si tentokrát pro naše žáky připravila výlet do Jeseníků. Pro žáky byl připraven výukový sál, ve kterém se promítal výukový film a kde následovala přednáška. Poté jsme se zúčastnili vlastní exkurze v elektrárně (podzemí, dolní nádrž, horní nádrž). Spolu s námi se exkurze zúčastnila ZŠ Vodní Mohelnice. Žáci tak mohli být aktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědných a technických oborech. 

Exkurze na SŠTZ Mohelnice a v podniku ZLKL Loštice

 Výuka a exkurze na MVE Pastviny a Suchém vrchu
 Vybraní žáci 7. ročníku se zúčastnili výukového dne spojeného exkurzí na elektrárně na Pastvinách a Suchém vrchu, který pořádala Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici. Výukový den s exkurzí se konal v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Cílem tohoto projektu je seznámit naše žáky moderní formou s výukou na vybraných středních školách v našem okolí. Střední škola technická a zemědělská si tentokrát pro naše žáky připravila výlet do Orlických hor. Pro žáky byl připraven výukový program spojený s exkurzí. Zúčastnili jsme se vlastní exkurze v elektrárně (přehradní hráz - venkovní a vnitřní prostory, elektrárna pod hrází). Poté následoval výlet na Suchý vrch a rozhlednu. Spolu s námi se exkurze zúčastnily ZŠ Luká, ZŠ Vodní Mohelnice a ZŠ Mlýnská Mohelnice. Žáci tak mohli být aktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědných a technických oborech.

Projekt GJO Litovel
Dne 19.3.2015 se vybraní žáci tříd VIII.A a VIII.B zúčastnili další části projektu Podpora přírodovědných a technických oborů Olomouckého kraje na GJO v Litovli. Tématy setkání byly Zvuk ve fyzikální části a Dýchací a oběhová soustava v přírodovědné části. Žáci si formou praktických ukázek a pokusů mohli ověřit vědomosti z těchto oblastí. Využili také přístrojů a pomůcek, které na naší škole nemáme k dispozici. Dověděli se také nové informace a ve fyzice také shlédli film k dané tématice.

Dne 27. 11. 2014 se vybraní žáci tříd VIII. A, VIII. B a IX. A zúčastnili na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji. Žáci pracovali ve dvou skupinách, které se vystřídali na pracovních projektech v předmětech fyzika a biologie.
V rámci předmětu fyzika jsme navštívili litovelské muzeum, kde probíhá výstava o historii a vývoji stavebnice Merkur. Žáci dostali odborný výklad a v praktické části si mohli vyzkoušet práci se stavebnicí a realizovat svůj nápad.
V biologii si všichni nasbírali v okolí gymnázia vlastní biologické vzorky, které potom zkoumali v odborné učebně biologie.
Dnešní návštěva se žákům líbila a měli možnost si vyzkoušet něco nového a rozšířit si svoje obzory.

Výuka a exkurze - Elektrárna Dlouhé Stráně
Dne 18. 9. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili výukového dne spojeného exkurzí na elektrárně Dlouhé Stráně, který pořádala Střední škola technická a zemědělská v Mohelnici. Výukový den s exkurzí se konal v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“. Cílem tohoto projektu je seznámit naše žáky moderní formou s výukou na vybraných středních školách v našem okolí. Střední škola technická a zemědělská si tentokrát pro naše žáky připravila výlet do Jeseníků. Pro žáky byl připraven výukový sál, ve kterém se promítal výukový film poté následovala přednáška. Následně jsme se zúčastnili vlastní exkurze v elektrárně, navštívili jsme podzemí, dolní nádrž a horní nádrž. Spolu s námi se exkurze zúčastnily ZŠ Luká, ZŠ Vodní Mohelnice a ZŠ Mlýnská Mohelnice. Žáci tak mohli být aktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědných a technických oborech.Fotogalerie:

Dlouhé Stráně
Dlouhé Stráně
Dlouhé Stráně
MVE
MVE
MVE

Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

IČO: 63696355

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30