Papír za papír

Základní škola Loštice se od listopadu 2012 připojila k projektu „Papír za papír“. Cílem tohoto projektu je aktivně zapojit žáky do procesu recyklace, přičemž vidí její okamžitý užitek. Za nasbíraný starý papír budeme odměněni novým papírem do kopírky.

Sbíráme letáky, časopisy, katalogy, použitý kancelářský papír, knihy bez vazby, sešity, noviny.

Starý papír budou žáci nosit svázaný v balících v určený den před vyučováním do školního dvora.

       Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo společnými silami nasbírat 5 385 kg starého papíru, což je v průměru téměř 19 kg na jednoho žáka. Za nasbíraný starý papír v prvním pololetí jsme nakoupili 40 balíků xerografického papíru. Za papír nasbíraný ve druhém pololetí nebyla objednávka z technických důvodů uzavřena, bude realizována v září 2018.
      Jednotlivé třídy jsou novým papírem odměňovány podle množství nasbíraného starého papíru.Ve sběru starého papíru budeme pokračovat příští školní rok, sběr bude zahájen v říjnu 2018.

 Více informací o projektu naleznete na stránkách www.papirzapapir.cz


Výsledky sběru starého papíru za II. pololetí školního roku 2016/2017 

 


Výsledky sběru starého papíru za I. pololetí školního roku 2016/2017


MIMOŘÁDNÝ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ve dnech 23. 2. a 25. 2. 2016 proběhl na naší škole mimořádný sběr starého papíru. Společnými silami se podařilo nasbírat 6, 16 tun papíru. Díky tomu na konto SPŠ při ZŠ Loštice přibyla částka 7 392 Kč. Získané peníze budou využity k částečné úhradě květnové akce společnosti Zayferus, spojenou s komentovanou ukázkou dravců konané v rámci environmentální výchovy na naší škole. Děkuji všem, kteří se do této akce zapojili.


Hodnocení práce ve školním roce 2014 – 2015
V letošním školním roce se nám podařilo společnými silami nasbírat 6 240 kg starého papíru, což je v průměru téměř 21 kg na jednoho žáka. Umístili jsme se na 15. místě z celkového počtu 157 přihlášených škol Olomouckého kraje.

Za nasbíraný starý papír v prvním pololetí jsme nakoupili 50 balíků xerografického papíru a 3 balíky výkresového papíru. Za papír nasbíraný ve druhém pololetí nebyla objednávka z technických důvodů zatím uzavřena, bude realizována v září 2015.

Jednotlivé třídy jsou novým papírem odměňovány podle množství nasbíraného starého papíru. Více odměn je pravidelně přidělováno žákům I. stupně, kteří jsou aktivnější. V letošním roce opět nasbírali dvojnásobné množství než žáci II. stupně.

Ve sběru starého papíru budeme pokračovat příští školní rok, sběr bude zahájen pravděpodobně v říjnu 2015.

Mgr. Ilona Faltusová
Kontakt
Základní škola

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 445 251 (kancelář)
583 456 322 (sborovna I. stupně)
email: zslostice@iol.cz
Datová schránka: hx4mphd

Pověřenec GDPR

Mgr. Lucie Grundová
e-mail:grundova@mohelnice.cz

Kontakt
Školní družina

Komenského 17
789 83 Loštice

tel: 583 456 320

email: druzinazslostice@seznam.cz

Kontakt
Školní jídelna

Trávník 596/2
789 83 Loštice

tel: 583 445 264

email: jidelna.zslostice@iol.cz


Přehled zvonění

1. hodina 07:45 – 08:30
2. hodina 08:40 – 09:25
3. hodina 09:40 – 10:25
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
7. hodina 12:55 – 13:40
8. hodina 13:45 – 14:30